Intézményi programterv

A tehetséggondozás kiemelt területe az oktató-nevelő munkának, módszereit és eszközeit az adott intézmény célcsoportjának igényei határozzák meg. A jól kidolgozott intézményi tehetségkoncepció tanórai és tanórán kívüli programok éves tervezését, komplex fejlesztést biztosító tehetségműhelyek, tehetségfejlesztő programok megvalósítását, pályázati projektekbe történő bekapcsolódást alapozza meg. A Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására folyamatba ágyazott továbbképzés ehhez nyújt segítséget: a tehetséggondozás intézményi kereteinek meghatározásától a célcsoport igényeire reflektáló tehetségfejlesztő programok megvalósításának koordinálásáig nyújt elméleti hátteret és gyakorlati bázist.

Az intézményi programterv a tehetséggondozó tevékenységet támogató és akadályozó tényezők, az erősségek és a fejleszthető területek mentén kerül kialakításra, az intézményi célcsoport számára adekvát tehetség-koncepció bemutatásával, amely alapot biztosít az óvoda, iskola éves tehetséggondozó munkájára vonatkozó tervezethez. Az intézményi programterv része a megvalósításhoz szükséges belső és külső partnerek (kapcsolati hálóterv) és a tárgyi erőforrás-szükséglet meghatározása, továbbá a fenntarthatóság módjának és eszközeinek ismertetése.  

A produktumok megtekintése, letöltése a
Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.

Tovább az intézményi programtervekhez →