Egyéni átvezetési terv

A Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással 30 órás továbbképzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak a tehetséges tanulók szocio-emocionális készségeinek azonosítására, fejlesztésére, a tudatos életpálya-építés támogatására a mentorálási folyamatban. Azonosítsák a tanulók támogató környezeti feltételeit, személyes erősségeit. A hobbik feltárásán keresztül építsenek a komplex személyiségfejlődésre. Legyenek képesek fejlesztési tervet készíteni, és ebben bevonni más szereplőket is. Segítsék azon készségek fejlődését, amelyekkel támogatni tudják a hiányzó személyes tanulói erőforrásokat, azok fejlesztését. Váljanak képesek személyre szabott, tehetséges tanulót fejlesztő szocio-emocionális cselekvési program kidolgozására, a célokhoz rendelt fejlesztő beavatkozások megvalósítására. 

A Tehetséges Tanulók Egyéni Átvezetési Terv dokumentumtípus egy kiemelkedő képességű tanuló tehetségmentorálási folyamatát mutatja be, mely involválja az egyéni jellemzőkhöz illeszkedő hosszú távú és rövid távú pályaorientációs célokat, valamint az egyénre szabott, szocio-emocionális cselekvési programelemeket, a környezeti támogatás erőforrás központú megközelítését is. 

A produktum megtekintése, letöltése a
Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.

Tovább az egyéni átvezetési tervhez →