Tehetségműhely tervezete

A tehetséggondozás kiemelt területe az oktató-nevelő munkának, módszereit és eszközeit az adott intézmény célcsoportjának igényei határozzák meg. A jól kidolgozott intézményi tehetségkoncepció tanórai és tanórán kívüli programok éves tervezését, komplex fejlesztést biztosító tehetségműhelyek, tehetségfejlesztő programok megvalósítását, pályázati projektekbe történő bekapcsolódást alapozza meg.

Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására folyamatba ágyazott továbbképzés ehhez nyújt segítséget: a tehetséggondozás intézményi kereteinek meghatározásától a célcsoport igényeire reflektáló tehetségfejlesztő programok megvalósításának koordinálásáig nyújt elméleti hátteret és gyakorlati bázist.

A tehetségműhely tervezete dokumentum egy legalább 10 órát felölelő tehetségfejlesztő program tervezete, mely a célcsoport igényeire szabott tevékenységeket tartalmaz, a tehetséggondozás alapelvei mentén változatos, motiváló módszerek alkalmazásával valósul meg.

A produktum megtekintése, letöltése a
Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.

Tovább a tehetségműhely-tervezetekhez →