Óraterv

A Tehetségbarát tanítási módszerek továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a tehetségbarát osztálytermi gyakorlat alapelveit és legfontosabb módszereit, amelyek alapján legyenek képesek kreatív, nyitott és elfogadó osztálytermi légkört teremteni.  

Tudjanak változatos módszereket alkalmazni a differenciált óraszervezésre, projektek tervezésére és a tehetségesek számára egyedi fejlesztő program kidolgozására, vezetésére.  

A széles spektrumú tehetségfejlesztés szemlélete alapján tudják alkalmazni a bátorító kommunikációt, a fejlesztéshez használják az egyéni tanterveket, gazdagító programokat. 

A továbbképzés teljesítéséhez szükséges záródolgozat részeként 3 óravázlat készült, amelyben meg kell jelenjen a tehetséges gyermekre/tanulóra, vagy azok csoportjára vonatkozó differenciálás.  

Az óratervek közül igen nehéz volt a választás, hiszen a tantárgyban a tananyagban, a tanulók életkorában lévő különbségek mellett az azt készítő kolléga módszertani kultúrája is megjelenik a dolgozatokban. A továbbképzésnek nem volt témája a pedagógiai folyamatok tervezése, ebben a dolgozat elemben jelentősebb a pedagógus előzetes ismereteinek, gyakorlatának, az óravázlat műfajára vonatkozó elképzelésének megjelenése, semmint a továbbképzésen tanultak azonosíthatósága. Az óratervek, abba a sablonba készültek, amelyeket a pedagógus használ. Az elvárás a differenciálás megjelenésére, annak különböző típusaira, egyéni vagy csoportos feladathelyzeteire vonatkozott.  

A produktum megtekintése, letöltése a
Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.

Tovább az óratervekhez