Mérési portfólió

Az Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel  30 órás folyamatba ágyazott képzés során a résztvevők felkészítést kapnak két, a tehetség azonosításra alkalmas online mérőeszköz használatára. Közülük az egyik a fluid intelligencia elemeket, logikus gondolkodás, következtetni tudás képességét méri, még a másik a kristályos intelligencia elemeként a szókincs gazdagságot.  

A szükséges elméleti és a mérés kipróbálást lehetővé tevő gyakorlati tapasztalatszerzést követően a résztvevők saját intézményükben elvégzik az 5. osztályos tanulókkal a merést, majd a záró kontakt napon a támogató környezet elemeivel foglalkoznak. A záródolgozatok a mérés megszervezésének tapasztalatain túl bepillantást engednek az eredmények felhasználásba, az adott intézmény tehetségfejlesztő tevékenységébe.  

A mérési potfólió alapját az online mérés tapasztalatai és eredményei, a megvalósítás reflexiója  képezi. Ehhez kapcsolódóan a továbblépést segítő intézményi kapcsolati háló megtervezése történik az intézményi és a területi sajátosságoknak megfelelően, a területileg releváns szereplők beazonosításával. 

A produktum megtekintése, letöltése a
Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.

Tovább a mérési portfóliókhoz →