Esettanulmány (mentorálás)

Az Utak és lehetőségek tehetségmentorok számára pedagógus továbbképzés során résztvevők megismerkednek a tehetségek egyéni mentorálásának, személyre szabott, a gyermek/tanuló fejlődését előtérbe helyező módszertanával és gyakorlatával. Gazdagodik módszertani kultúrájuk, képessé válnak a tehetségekkel történő differenciált foglalkozások megtervezésére és megvalósítására. Megismernek a tehetséges tanulóval való segítő kapcsolat kialakítása során használható non direktív kommunikációs eszközöket, az erőforrás központú attitűd támogatás lehetőségét, problémaközpontú és tanulóközpontú adaptív pedagógiai módszertani elemeket. 

Az esettanulmány a tehetséges gyermek/tanuló bemutatását és a helyzetértékelést követően a mentorálás lépéseinek megtervezését helyezi a középpontba, a mentor-mentorált kapcsolat szakaszainak bemutatásával. Kiemelt szempontként került meghatározásra a segítő kapcsolat fenntartása során jelentkező eredmények, nehézségek ismertetése. Az esettanulmány része továbbá a mentorálttal közösen kialakított egyéni fejlődési célok bemutatása.

A produktumok megtekintése, letöltése a
Tudástár felhasználási feltételek elfogadásával lehetséges.

Tovább az esettanulmányokhoz